Jesteś tutaj

Spotkania koła

Spotkania Koła odbywają się co najmniej raz w miesiącu, zwykle w czwartki, o godzinie 14.

Miejsce spotkań:
Sala seminaryjna Kliniki Neurologii Dziecięcej i Pediatrii, piętro 4B,
Szpital Pediatryczny przy ul. Żwirki i Wigury 63A w Warszawie

Terminy spotkań podawane są na stronie głównej

W celu otrzymania zaświadczenia od Opiekuna Koła Naukowego o członkostwie w Kole za dany rok akademicki wymagana jest obecność na co najmniej połowie spotkań Koła w danym roku akademickim.

Do pobrania konspekty z dotychczasowych spotkań Koła: