Jesteś tutaj

O nas

SKN Neurologii Dziecięcej przy Klinice Neurologii Dziecięcej WUM

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Opiekun Koła: dr n. med. Małgorzata Bilska

Przewodniczący Koła: Monika Słowińska

Studenckie Koło Naukowe Neurologii Dziecięcej działa przy Klinice Neurologii Dziecięcej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zadaniem Koła jest stworzenie możliwość głębszego zapoznania się z neurologią dziecięcą, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Koło ukierunkowane jest przede wszystkim na zainteresowanie studentów oraz utrwalanie i pogłębianie ich wiedzy z zakresu neurologii dziecięcej, jak również przedstawienie zagadnień związanych z zazwyczaj wielospecjalistyczną opieką nad dzieckiem z problemami neurologicznymi, również w zakresie innych specjalizacji pediatrycznych.

W założeniu działalności Koła jest również stworzenie możliwości uczestnictwa studentów w dyżurach lekarskich oraz zaangażowanie w działalność naukową Kliniki.

SKN Neurologii Dziecięcej współpracuje również z Kliniką Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

W celu otrzymania zaświadczenia od Opiekuna Koła Naukowego o członkostwie w Kole za dany rok akademicki wymagana jest obecność na co najmniej połowie spotkań Koła w danym roku akademickim.