Jesteś tutaj

Kontakt

Klinika Neurologii Dziecięcej
Szpital Pediatryczny
ul. Żwirki i Wigury 63A
02-091 Warszawa

Opiekun Koła - dr n. med. Małgorzata Bilska
malgorzata.bilska@litewska.edu.pl

Przewodnicząca Koła - Sylwia Szymańska
pansyla.3@gmail.com

Wiceprzewodnicząca - Adriana Ziółkowska
ada108@onet.pl

Wiceprzewodnicząca - Michał Kasperowicz
kasperowicz.michal@gmail.com

Facebook:
Grupa SKN Neurologii Dziecięcej WUM