Jesteś tutaj

Dyżury

Członkowie Koła mają możliwość uczestnictwa w dyżurach lekarskich w dwóch Klinikach:

1. Klinice Neurologii Dziecięcej WUM
Szpital Pediatryczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, Warszawa
piętro 4B

Lista dyżurów w danym miesiącu dostępna jest na grupie na Facebook'u. W dyżurze mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby. Warunkiem KONIECZNYM dla uczestnictwa w dyżurze jest wcześniejsze, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem, wpisanie się na dyżur na konkretny dzień w komentarzu pod postem z grafikiem dyżurów. Można się wpisać na te dni, przy krótych widnieje nazwisko lekarza. Dyżur zaczyna się około godziny 16.

oraz

2. Klinice Neurologii i Epileptologii
Instytutu "Pomnik -  Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20,
04-730 Warszawa
budynek E, piętro X

Osoby, które chcą uczestniczyć w dyżurach w CZD muszą dostarczyć 3 dokumenty:
1. ksero legitymacji studenckiej (dwustronnie)
2. ksero książeczki sanitarno-epidemiologicznej (strona z danymi i wynikiem badań na nosicielstwo)
3. wypełnione oświadczenie o poufności (plik poniżej - jako dokument wpiszcie również legitymację studencką oraz nie wpisujcie nic we fragmencie: "przez Z-cę Dyrektora ds. Nauki z ……………..……………… celem uczestniczenia w dyżurach lekarskich".)

Wyżej wymienione dokumenty należy jednorazowo, przed datą pierwszego dyżuru, dostarczyć do
Sekcji Szkoleń CZD, w bloku F, pokój 106, I piętro,
do godz. 15:30, do Pani mgr Joanny Chudek.

Max. liczba osób: Poza członkami Koła w dyżurach mogą uczestniczyć również lekarze rezydenci. Maksymalna liczba osób na dyżur, łącznie z rezydentami, to 2 osoby. Obowiązuje kolejność zapisów, więc kto pierwszy, ten lepszy ;)

Obowiązują zapisy telefoniczne w sekretariacie Kliniki: +48 22 815 74 04, w godzinach 8:30 - 15:00.

UWAGA: nie w każdym dniu jest możliwość uczestnictwa w dyżurze. W Klinice dyżurują również lekarze w trakcie specjalizacji i na te dni nie ma możliwości zapisu.

Zwykle dyżur zaczyna się o godzinie 15. Nie ma możliwości, aby zostać na całą noc.
W dniu dyżuru należy się zgłosić na oddział do lekarza dyżurnego.